BRC|Sweden

Välkommen till BRC Sweden AB

Välkommen till BRC Sweden AB
Välkommen till BRC Sweden AB
Välkommen till BRC Sweden AB
Välkommen till BRC Sweden AB
2016-09/dsc-3562-tracciato.jpg
slider/kit-sqp-d-my10.jpg
slider/cubogas-sh-scritta.jpg
slider/img12-small.jpg

Tankstationer och gassystem för Fordon

BRC utvecklar och bygger gastankstationer och gasfordon. Vi har en hög kompetens gällande R&D, Engine Control Management och lågserieproduktion. 2007 startade Dennis Staaf och Magne Kolstad bolaget. Vi har tillsammans levererat tusentals av gasbilar och ett antal gastankstationer på den Skandinaviskamarknaden.