Förändring av ägande av BRC Sweden AB

Den 2 mars 2021 ändrades ägandet i BRC Sweden AB i Trollhättan.

Jimmy Björk och Fredrik Kullberg som sedan tidigare arbetar inom företaget har förvärvat samtliga aktier i BRC Sweden. Dennis Staaf och Magne Kolstad som grundade BRC Sweden har valt att kliva åt sidan.

BRC Sweden är ett av Sveriges ledande företag inom utveckling av gasdrivna fordon.
BRC har mångårig erfarenhet inom området och har bl a arbetat med Volvo och Saab där man gjort konverteringar på linan i fabriken. Idag samarbetar man även med Volvo CE, Ford och Suzuki. BRC startades i Sverige 2007 och man har förutom att bygga gasfordon till biltillverkare även etablerat ett antal tankstationer för biogas.

Med produktion och utveckling i Trollhättan samt utveckling i Italien & Nederländerna möter man de stränga krav som ställs inom fordonsindustrin och man har stor kunskap inom motorstyrsystem för alternativa drivmedel. Med testceller i Italien & Nederländerna certifierar vi emissioner som uppfyller de Europeiska regelverken.

– Vi är glada över att ha hittat erfarna och långsiktiga nya ägare till BRC Sweden. Jimmy Björk och Fredrik Kullberg uppfyller alla våra krav på nya ägare och har goda möjligheter att fortsätta utveckla BRC Sweden utifrån den grund som vi lade när vi startade BRC Sweden, säger Dennis Staaf

Vänligen,
Fredrik Kullberg, vd

Snabbanslutning