Hos oss på BRC Sweden hjälper vi dig med service och reparationer av biogasfordon.

Vi är specialister på Ford och Subaru men vi åtar oss även andra bilmärken.

 • Felsökning
 • Läckagetest med certifikat
 • Byte av cylindrar
 • Provtryckning för nytt godkännande av gamla cylindrar
 • Besiktning av gas tankar

Intyg – I samband med din vanliga kontrollbesiktning behövs ett intyg på att gastanken är besiktigad. Intyget får inte vara mer än 15 månader gammalt.

Intyget behöver innehålla minst följande uppgifter:

 • Vem eller vilken organisation som genomfört kontrollen, redovisat med namn och adress samt behörig person med ansvar för kontrollen.
 • Information som gör att det provade fordonet tydligt kan identifieras.
 • Datum för intygets utfärdande, samt datum för kontrollens genomförande.
 • Resultat av visuell kontroll.
 • Resultat av funktionskontroll.
 • Resultat av läckagetest med läcksökningsspray.

För tidsbokning kontakta BRC servicerådgivare: 031-757 99 90 eller info@brcgas.se

Snabbanslutning