BRC|Sweden

Utbildning

Vi erbjuder en av marknadens vassaste utbildning för gasfordon. Vi har redan utbildat ett stort nätverk för Subaru och Ford. Tveka inte att prova oss.

  • Gasens olika egenskaper
  • Alternativa bränslen
  • Identifiering av gasfordon
  • Säkerhet vid reparation, underhåll och demontering
  • Utrustning
  • Krav på verkstadslokal
  • Systemfunktion
  • De olika komponeters funktion och egenskaper
  • Säker tömning och fyllning med korrekt utrustning
  • Slutprov med certifiering