BRC|Sweden

Alla gasbilar får klimatbonus, ändrade förutsättningar för klimatbonus vid köp av bil

Publicerad 05 december 2019

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Definitionen av klimatbonusbil breddas och gränsen för bonus höjs.

Förordningen (2017:1334) reglerar den bonus som ges till dem som köper en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med mycket låga utsläpp av koldioxid eller som kan drivas med fordonsgas.

– Det är mycket positivt att klimatbonusen lett till en kraftig ökning av elbilsförsäljningen. Nu breddar vi den så att det är möjligt att få en bonus även om bilen exempelvis inretts särskilt för hantverkare, anpassats för personer med en funktionsvariation eller konverterats till gasdrift, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Den första ändringen som regeringen har beslutat i förordningen om klimatbonusbilar innebär att även nya bilar som tidigare varit EU-godkända men som efter godkännandet har genomgått ett nytt godkännande vid en s.k. registreringsbesiktning också kan bli aktuella för bonus. Det kan exempelvis gälla elbilar där hyllor monteras i efterhand för att kunna användas av hantverkare, laddhybrider som anpassas till personer med funktionsnedsättning eller fabriksnya bensinbilar som konverteras till gasdrift av tillverkaren.

Den andra ändringen innebär att gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut ändras från 60 till 70 gram koldioxid (CO2) per kilometer. Ändringen görs för att ta hänsyn till strängare regler för EU-godkännande, ett system som kallas WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Beräkningsmodellen för bonusen justeras som en följd av ändringen av gränsvärdet.