BRC|Sweden

Krav på bättre utnyttjande av biogas

Biogas från gödsel är enligt forskare ur klimatsynpukt det bästa drivmedlet för våra fordon, men trots det utnyttjas bara en bråkdel till biogasproduktion. Istället blir gödslet liggande och läcker metangas som årligen skitar ner luften lika mycket som svenskt inrikesflyg.

Titta på Nyhetsklippet.

TV4 Nyheter.