BRC|Sweden

Service och reparation av biogasfordon

Hos oss på BRC Sweden hjälper vi dig med service och reparationer av biogasfordon.

Vi är specialister på Ford och Subaru men vi åtar oss även andra bilmärken.

 • Felsökning
 • Läckagetest med certifikat
 • Byte av cylindrar
 • Provtryckning för nytt godkännande av gamla cylindrar
 • Besiktning av gas tankar

IntygI samband med din vanliga kontrollbesiktning behövs ett intyg på att gastanken är besiktigad. Intyget får inte vara mer än 15 månader gammalt.

Intyget behöver innehålla minst följande uppgifter:

 • Vem eller vilken organisation som genomfört kontrollen, redovisat med namn och adress samt behörig person med ansvar för kontrollen.
 • Information som gör att det provade fordonet tydligt kan identifieras.
 • Datum för intygets utfärdande, samt datum för kontrollens genomförande.
 • Resultat av visuell kontroll.
 • Resultat av funktionskontroll.
 • Resultat av läckagetest med läcksökningsspray.

För tidsbokning kontakta BRC servicerådgivare: 031-757 99 90 eller info@brcgas.se